Het initiatief

Stichting De Aanzet Tot…(DAT)

Zeester.Net is een initiatief van Stichting De Aanzet Tot…(DAT), opgericht in 1979 door Marian van der Eijk en Henk Smit. Doelstelling is het creëren van nieuwe plaatsten waar kwaliteit van leven en werken als een holistisch geheel wordt gezien.
Vanaf 1979 tot 1991 had St. DAT De Bliksum Bakkerij in Kinderdijk , als een van de eerste biologische bakkerijen in Nederland van onder haar vleugels. In 1996 nam de Stichting het initiatief voor Driekant Ambachtscentrum te Zutphen.

Met Zeester.Net initieert de stichting in 2018 haar 3e sociaal innovatieve project.

Marian van der Eijk (1955) en Henk Smit (1952) denken al jaren na over nieuwe woonvormen bij het ouder worden . Hoe kunnen we andere manieren vinden om zo lang mogelijk dynamisch in het leven te blijven staan, waarbij mobiliteit en vitaliteit wordt behouden.

Met het initiatief Zeester.net is er een nieuwe zoektocht gestart. Samen met anderen wordt onderzocht wat er in de toekomst aan mogelijkheden liggen die nu nog onvoldoende of niet worden gebruikt. Eigen regie, vitaliteit, mobiliteit, kunst, cultuur, vrijheid en verantwoording zijn belangrijke ingrediënten die als kostbaarheden worden gezien.

Bij het ouder worden krijgt het loslaten van aardse zaken een steeds prominentere plek het leven Het gaat steeds minder om het bezit. Wel het gebruik maken van middelen, het nieuwe ervaringen op blijven doen en blijven leren. Leren van de jongere generaties waarbij bijzonder levenservaring wederzijds kunnen worden doorgegeven.

Zeester.Net wordt een netwerk van mensen die met elkaar hun waarden gaan delen en als het nodig is ook samen de zorg met elkaar organiseren.

We starten niet met de aankoop van een groot stuk grond en onroerend goed waarin we vanuit het niets een nieuwe gemeenschap gaan vormen en er vooraf een enorme financiering rond moeten krijgen. We beginnen gewoon dicht bij huis. Onze eigen woningen met omgeving en onze intenties. Het onderzoeken in hoe verre we met het delen van onze woningen en woonomgeving een begin kunnen maken met een nieuwe netwerk waarbinnen de sociale innovatie ons bind.

In januari 2018 heeft een groep studenten van de Honneurs klas van het Windesheim college te Zwolle het project Zeester.Net geadopteerd. Samen met de initiatiefnemers werken ze een halfjaar aan de concretisering van het project met op donderdag 20 september een eerste Event.